ASBESTSANERINGVi udfører alle former for asbestsanering.
  sørger for anmeldelse til Miljøkontrollen og Arbejdstilsynet.
  udtager prøver til asbestanalyser
  er medlem af Dansk Asbestforening